en | ku

Koma Polyteknîk a Xweser

Lewis Mumford di pîrtûka "Teknîk û Şarîstanî"yê de, ramana sereke ya teknolojîyê pênase kir û dîyar kir ku du beşên teknolojîyê hene: